Η εταιρεία Γ. ΝΑΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο EUROTECO ιδρύθηκε το 1993 και έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον τομέα του περιβάλλοντος κατέχοντας μία μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, πόσιμου νερού, μονάδων απόσμησης αερίων ρύπων, διαχείριση απορριμμάτων και εναλλακτικών και ήπιων μορφών ενέργειας.

Η εταιρεία συνεργάζεται με πληθώρα επώνυμων οίκων της Διεθνούς αγοράς όπως API, EMO, O.E.I, HYDROTECH, NORDIC WATER GROUP, WAM GROUP, SIMECO (MECANA).

Με κύριο στόχο την αξιοπιστία και την λειτουργικότητα του παρεχόμενου εξοπλισμού οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε πληθώρα μονάδων επεξεργασίας στην Ελλάδα η εταιρεία έχει σαν αντικείμενο:

  1. Την εμπορία εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού διαμέσου των συνεργαζόμενων Διεθνών οίκων για τον οποίο αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την πλήρη τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση εφ΄ όσον απαιτηθεί, και
     
  2. Την εκτέλεση με την μορφή της μελέτης - κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών έργων με το “κλειδί στο χέρι” στον τομέα περιβάλλοντος.

Επιπλέον διαμέσου του δικτύου των εξειδικευμένων συνεργατών της στην Ελληνική και Ξένη αγορά είναι σε θέση να δώσει λύσεις σε σύνθετα προβλήματα που αφορούν το πεδίο ενδιαφέροντος της.